ร่วมงานกับเรา

 

     

Urgently Required!!

 

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(จัดส่ง) 1 อัตรา
คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่ง อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

 

 

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 1 อัตรา
คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร / วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (จัดส่ง) 2 อัตรา
คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่ง อย่างน้อย 1-3 ปี

 

ช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา
คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา  ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาเครื่องกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

พขร.รถเบ้าท์ 4 อัตรา
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถหัวลาก 1 ปี ขึ้นไป

 

หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา(ประจำสาขา ลาซาล)
คุณสมบัติ

 

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี
 • ดูแลการจัดทำรายงานภาษีและเอกสารต่างๆ
 • ดูแลงานด้านงบประมาณ
 • ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในงานและจัดทำข้อมูล Support

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกตรวจรับ 1 อัตรา ( ประจำคลังสินค้า บางพลี)
คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า / ระบบบริหาร ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการรับจ่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

หัวหน้าแผนกตรวจรับ 1 อัตรา (ประจำคลังสินค้า บางพลี)
คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • กำกับดูแลการรับจ่าย/ การจัดเก็บสินค้า
 • ควบคุมสต๊อคสินค้าในคลังสินค้า
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการทำงานของพนักงานระดับปฎิบัติการ

 

 

 

สวัสดิการของบริษัท

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม
 • หอพัก
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
 

 

HOW TO APPLY
Fill the form below and submit

Apply now

Once we contact, please e-mail
•You Resume with recent photo
•Academic transcript(S)
•Any other supporting documents

For more information, please contact us via E-mail : hr@sandandsoilgroup.com or Tel. (66)2-744-4523 ext. 115 (Ms. Wasita)
SAND AND SOIL Group © 2017


22 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1296 ครั้ง