ลดสารก่อมะเร็งจากควันธูปและควันยาจุดกันยุง ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

หมวดหมู่: Good to know

 จากงานวิจัยควันธูป ระบุว่า ควันธูปและควันยากันยุง ก่อฝุ่น PM10 ทำให้เกิดอาการแสบจมูก แสบตา และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดเพราะในควันธูป มีสารเบนซีนและบิวทาไดอีน หรือเรียกเป็นกลุ่มว่า สาร PAHs ( พีเอเอช ) ที่มาจากการผสมผงขี้เลื่อยสีและกาวในสูตรผลิตธูปปัจจุบัน เจือปนอยู่ สาร PAHs นี้อันตรายต่อร่างกายไม่แพ้การดูดควันบุหรี่ และควันท่อไอเสียรถยนต์

จึงมีการทำวิจัยหาแนวทางลดปริมาณสาร PAHs โดยนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพบว่า แคลเซียมคาร์บอเนตผงเป็นทางเลือกที่ดีและประหยัดที่สุด 

 

 

         โดยการผสมแคลเซียมคาร์บอเนตผงในสูตรผลิตผงธูปและยาจุดกันยุง จะลดปริมาณการใช้ขี้เลื่อย ผสมสี ในสูตรลง ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นของผงธูปและลดสารPAHs ในควันธูปและควันจากยาจุดกันยุงได้ดี ที่สำคัญยังช่วยผู้ผลิตลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย เพราะแคลเซียมคาร์บอเนต มีราคาถูกกว่าวัตถุดิบอื่นๆในสูตรนั้นเอง นับว่าได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่น PM10 ไปพร้อมๆกัน

 

      กลุ่มบริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตผง จากแหล่งแร่แคลไซต์ที่ดีที่สุดของประเทศ มีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายเจือปน เหมาะกับการเลือกใช้ผลิตธูปและยาจุดกันยุงที่ต้องการลดสารก่อมะเร็ง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แท็ก: Good to know

11 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 77 ครั้ง