แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

หมวดหมู่: Good to know

 

 

แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

แคลเซียมคาร์บอเนต มีสูตรทางเคมีคือ CaCoประกอบด้วย CaO 56% และ Co2 44% ในธรรมชาติพบในรูปของ แร่ แคลไซต์ ซึ่งเป็นแร่คาร์บอเนต ที่มีความเสถียรที่สุดในกลุ่ม เทียบกับ หินปูน (Limestone)  หินอ่อน (Marble)  ชอล์ค (Chalk)

     สำหรับประเทศไทย แหล่งที่พบแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด อยู่ที่ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี พบในรูปของแร่แคลไซต์มีสีขาว % Caco3 สูงกว่า 98% ความถ่วงจำเพาะ 2.71 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ความแข็ง 3 สลายตัวเมื่อถูกเผาที่ 825 C

 

แท็ก: Good to know

20 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 7586 ครั้ง