แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

หมวดหมู่: Good to know

 

 

แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

แคลเซียมคาร์บอเนต มีสูตรทางเคมีคือ CaCoประกอบด้วย CaO 56% และ Co2 44% ในธรรมชาติพบมากที่สุดในแร่แคลไซต์ นอกจากนี้ยังพบใน หินปูน (Limestone)  หินอ่อน (Marble)  ชอล์ค (Chalk) และ โดโลไมต์ (Dolomite)

     สำหรับประเทศไทย แหล่งที่พบแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดอยู่ที่แหล่งแร่แคลไซต์ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งมี% Caco3 สูงกว่า 98%

 คุณสมบัติเฉพาะของแคลเซียมคาร์บอเนต คือ

1. ความถ่วงจำเพาะ 2.71 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

2. ความแข็ง 3

3. สลายตัวเมื่อถูกเผาที่ 825 C

4. สถานะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นพิษ

5. ไม่ละลายน้ำและแอลกอฮอล์

แคลเซียมคาร์บอเนตมีราคาถูก เมื่อเทียบกับแร่อื่นๆ และพบได้ทั่วโลก จึงมีการนำมาใช้งานแพร่หลายที่สุด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง อุตสหกรรมพลาสติก อุตสหกรรมสีและกาว อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

 

แท็ก: Good to know

04 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 16886 ครั้ง