แคลเซียม คุณค่าอาหารที่ไก่ต้องการ

หมวดหมู่: Good to know

 

 

แคลเซียม คุณค่าอาหารที่ไก่ต้องการ

แคลเซียมจัดเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์โดยพบว่าแคลเซียม ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ในสัตว์ปีก โดยเฉพาะในไก่ไข่แคลเซียมมี บทบาทเด่นชดั เพราะนอกจากจะเป็นส่วนสำคัญของกระดูกแล้วยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้าง เปลือกไข่ให้มีความแข็งแรงอีกด้วย แหล่งแคลเซียมมีหลายชนิด แต่ที่มีเปอร์เซ็นต์แคลเซียมสูงและราคาต้นทุนต่ำได้แก่ แร่แคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) ไก่ที่ได้รับแคลเซียมจากแคลไซต์ มีผลผลิตไข่และปริมาณอาหารที่กินสูงกว่าไก่ที่ได้รับเปลือกหอยนางรมเป็นแหล่งแคลเซียม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ไม่ทำให้คุณภาพของไข่แตกต่างกัน ติดต่อ ฝ่ายขายบริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด

แท็ก: Good to know

12 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 3474 ครั้ง