อาหาร ยาและของเล่นสัตว์ : Animal feed

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับอาหารสัตว์ (Feeds) %แคลเซียมสูง ช่วยเสริมธาตุแคลเซียม และเป็นตัวเติมให้กับอาหารสัตว์
      เลือก 

แคลเซียม (หินฝุ่น)   ECOFIL 10
แคลเซียมเกล็ดคัดขนาด  (หินเกล็ด) ECOFIL 2A / 3A 

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food)  %แคลเซียมสูง ช่วยเสริมธาตุแคลเซียม

เลือก

แคลเซียมผง  CALOFIL 30

สินค้ามาตรฐาน GMP HACCP HALAL พร้อมใบรับรองปราศจากโลหะหนัก ไม่มีสารหนู ไม่มีธาตุวัลลาเดียม ไม่มีสารไดออกซิน

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับยาสัตว์

เลือก

แคลเซียมผง  CALOFIL 30 / 400

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับของเล่นสัตว์เลี้ยง

เลือก

แคลเซียมผง  CaALOFIL 30

 

02 กันยายน 2562

ผู้ชม 899 ครั้ง