อาหาร ยาและของเล่นสัตว์ : Animal feeds ,Premixes , Medicine , Pet Food

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับอาหารสัตว์  %แคลเซียมสูง ช่วยเสริมธาตุแคลเซียม และเป็นตัวเติมให้กับอาหารสัตว์
      เลือก 

แคลเซียมผง (หินฝุ่น)   ECOFIL 10
แคลเซียมเกล็ดคัดขนาด  (หินเกล็ด) ECOFIL 2A / 3A 

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food)  %แคลเซียมสูง ช่วยเสริมธาตุแคลเซียม

เลือก

แคลเซียมผง  VFIL X3

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับยาสัตว์ สำหรับสารผสมล่วงหน้า ( Premixes )

เลือก

แคลเซียมผง  ECOFIL 30 , VFIL X3

 

แคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับของเล่นสัตว์เลี้ยง

เลือก

แคลเซียมผง ECOFIL 30 / VFIL X3

 

 สินค้ามาตรฐาน GMP HACCP HALAL พร้อมใบรับรองปราศจากโลหะหนัก ไม่มีสารหนู ไม่มีธาตุวัลลาเดียม ไม่มีสารไดออกซิน

ซีโอไลท์ ( Zeolite ) สำหรับจับก๊าซแอมโมเนียจากมูลสัตว์ สำหรับผสมสูตรอาหารไก่เนื้อ

เคลย์ ( Clay ) เป็นตัวเติมในสูตรอาหารสัตว์ ช่วยลดความชื้น ป้องกันการติดผนังไซโล

11 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1695 ครั้ง