สีจราจร

หมวดหมู่: สีจราจร

แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดเกล็ดสำหรับงานสีจราจร ช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสให้งานตีเส้นจราจร
                เลือก

หินเกล็ดหรือแคลเซียมเกล็ด คัดขนาดมิลลิเมตร  OFIL®  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
แคลเซียมละเอียด  CALOFIL® 60  ช่วยเพิ่มเนื้อและความทึบแสงให้สี

PE Wax

Plasticizers  : DOP , DINP

 

09 กันยายน 2562

ผู้ชม 2978 ครั้ง