การใช้แคลเซียมปรับปรุงดินเปรี้ยว

หมวดหมู่: Good to know

 

 

การใช้แคลเซียมปรับปรุงดินเปรี้ยว

แคลเซียมคาร์บอเนตสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะแคลเซียมคาร์บอเนตมีคุณสมบัติเป็นด่างสูง ที่สำคัญคือไม่เป็นพิษต่อพืชและสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูก จึงมีการนำไปใช้ในการปรับสภาพดิน แก้ดินเปรี้ยวหรือปรับปรุงดินที่มีความเป็นกรดสูง เพื่อให้ดินมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเติมธาตุแคลเซียมบำรุงดินอีกด้วย

แท็ก: Good to know

20 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1249 ครั้ง